yandex

(+90) 224 451 00 66   |   info@arassoft.com.tr

laboratuvar yonetim otomasyonu Banner

NTLAB - Doğru ve Hızlı Raporlama

Raporlama

Numunelere ait cihazlardan alınan ya da elle girilen sonuçların bir merkezde toplanması, çapraz sorgulama ile verilerin analizi, raporlanması, ihtiyaç durumunda raporların e-imza ile imzalanıp dijital ortamda paylaşılmasını sağlar.

Güçlü yanımız "Performansı ölçmek, denetlemektir."

Bu çözümlerin asıl amacı sadece raporlama değildir. Çalışılacak olan kurumlardaki birimlerin denetlenmesi, personelin performansının ölçülmesi, iş işleyiş süreçlerinin yönetilmesidir.


Numune Kabul Laboratuvarları

Numune Kabul Laboratuvarları


Numune Kabul Laboratuvarlarına uygun olarak geliştirilmiş, sektörde 15. yılını tamamlamış, konusunda uzman personellerin oluşturmuş olduğu bir alt yapıdır. Bu yapı sadece bir rapor alma sistemi değildir. Tamamen laboratuvar yönetimini sağlayan, ERP, cihazlarla haberleşen farklı modülleri sayesinde bir laboratuvarın tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir sistemdir.


Su Analiz Laboratuvarları

Su Analiz Laboratuvarları


Atık su, temiz su ve farklı kimyasal materyallerin takibinin yapıldığı kontrol, izleme, rutin takip prosedürlerinin oluşturulduğu ve kontrol edildiği bir sistemdir. Değer aralıkları belirtilebilir. Her noktadan yöneticilerle Mail, SMS, mesaj vb yöntemlerle iletişime geçebilir. Bu projede geliştirilmiş yazılımın asıl amacı kamu, toplum, otel, işletme gibi umuma açık olan yerlerdeki su kalitesini teftiş ve denetlemedir.


İşletme Laboratuvarları

İşletme Laboratuvarları


Deney, test, kalibrasyon laboratuvarlarında kullanılan, dökümantasyonları sağlayan, belirli eşik noktalarında kişi ve yöneticileri uyaran, nesnelerin interneti ile etkileşim sağlayan bir sistemdir. Kamu ve özel işletmelerin bu konudaki ihtiyaçlarına çözüm üretmek için tasarlanmıştır.


Yapı Denetim Laboratuvarları

Yapı Denetim Laboratuvarları


Yapı denetim laboratuvarlarının numunelerinin, deprem yönetmeliğine göre yapılan Karot, çekme, burulma, plastik etki deneylerinin takip edildiği bir sistemdir. Alınan numunelerin laboratuvara doğru bir şekilde iletilmesi ve sonuçların numune sahiplerine ulaştırılmasını sağlar.

NTLAB (DenizSoft) Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS)


Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) adı verilen yazılım programları laboratuvarların ve burada bulunan cihazların, veri alışverişi yöntemiyle çalışmasını sağlayan, tanımlama, istek, onay, sonuç, raporlama, istatistiksel çalışma işlemlerini gerçekleştiren yazılımdır. LBYS terimi kapsamında araştırma, geliştirme, kimya, biyoloji ve tıp alanlarında üretim gibi konular bulunmaktadır. LBYS eklenen yeni özellikleri ve işlevleri ile sürekli gelişmekte olan bir kavramdır.

LBYS sahip olduğu işlevleriyle laboratuvarı tüm yönleriyle etkileyen oldukça etkili bir araç olmuştur. Diğer laboratuvar cihazlarının gördüğü işlevlerden farklı olarak laboratuvar kalitesine katkısı oldukça fazladır. LBYS’nin Toplam Kalite Yönetimi’ne katkıları arasında artan verimlilik ve güvenilirlik, üretkenlik, personelden optimum ölçüde yararlanılması, kalite yönetim sisteminin uygulanması, kaynakların daha iyi kullanımı, hızlı karar verme ve raporlama gibi konular bulunmaktadır.

Laboratuvar Modülü Görselleri

LBYS’de Yürütülen Çalışmalar


- Veri yönetimi; personel, aletler, analitik yöntemler, çalışma prosedürleri ve maliyetlerin veri tabanı üzerine işlenmesini sağlar.

- Cihaz yönetimi; bakım ve kalibrasyon kayıtlarının merkezi olarak depolanmasını sağlar.

- Numune yönetimi; numunelerin ve standartların kayıt altına alınması, işlenmesi ve arşivlenmesini sağlar.

- Kaynak Yönetimi; personel zaman yönetimi sağlar.

- Kalite Yönetimi; kalite yönetimi oldukça önemlidir ve denetimle sağlanır.

- Güvenlik; her kullanıcı için şifreler, yetki düzeyleri ve menüleri kurma gibi konuları kapsar.

- Raporlama

Müşteri Modülü Görselleri

LIMS
Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS)

STANDARTLAB Laboratuvar Yönetim Otomasyonu

• Sınırsız Parametre Ekleme
• Sınırsız Kullanıcı
• Esnek Raporlama Formatları (Özel İstek, Resmi İstek, Türkak Akrediteli, Akreditesiz opsiyonlu vb)
• Otomatik Üst Yazı
• Otomatik Numune Yorum Oluşturma
• Tüm noktalarda matriksel yetki tanımlama özellikli
• Otomatik ilgili bakanlıkların Ek-9 belgesi oluşturma
• Kayıtlar içinde çoklu çapraz filtreleme
• Otomatik laboratuvar kayıt defteri oluşturma
• Otomatik Numune Kabul defteri oluşturma

NORMLAB Laboratuvar Yönetim Otomasyonu

• Sınırsız Parametre Ekleme
• Sınırsız Kullanıcı
• Esnek Raporlama Formatları (Özel İstek, Resmi İstek, Türkak Akrediteli, Akreditesiz opsiyonlu vb)
• Otomatik Üst Yazı
• Otomatik Numune Yorum Oluşturma
• Tüm noktalarda matriksel yetki tanımlama özellikli
• Otomatik ilgili bakanlıkların Ek-9 belgesi oluşturma
• Kayıtlar içinde çoklu çapraz filtreleme
• Otomatik laboratuvar kayıt defteri oluşturma
• Otomatik Numune Kabul defteri oluşturma
• Numune Kabul-Laboratuvar Kullanıcı Performansı
• Laboratuvar Kabulü- Sonuç Onaylama Kullanıcı Performansı
• Numune Kabul-Raporlama Kullanıcı Performansı
• Numune Kabul-İmha Periyotlarında Kullanıcı Performansı
• Kullanıcı performansı ölçme

MEGALAB Laboratuvar Yönetim Otomasyonu

• Sınırsız Parametre Ekleme
• Sınırsız Kullanıcı
• Esnek Raporlama Formatları (Özel İstek, Resmi İstek, Türkak Akrediteli, Akreditesiz opsiyonlu vb)
• Otomatik Üst Yazı
• Otomatik Numune Yorum Oluşturma
• Tüm noktalarda matriksel yetki tanımlama özellikli
• Otomatik ilgili bakanlıkların Ek-9 belgesi oluşturma
• Kayıtlar içinde çoklu çapraz filtreleme
• Otomatik laboratuvar kayıt defteri oluşturma
• Otomatik Numune Kabul defteri oluşturma
• Cihazlardan otomatik Bilgi okuma ve sisteme Entegrasyon
• Teklif Hazırlama (Bu özellik için Exchange ya da pop3 mail adresi gereklidir)
• İnternetten ilgili bakanlıkların web servislerine online veri gönderme (Su kalite, havuz suyu takip vb)
• Numune Kabul-Laboratuvar Kullanıcı Performansı
• Laboratuvar Kabulü- Sonuç Onaylama Kullanıcı Performansı
• Numune Kabul-Raporlama Kullanıcı Performansı
• Numune Kabul-İmha Periyotlarında Kullanıcı Performansı
• Kullanıcı performansı ölçme


NTLAB (DenizSoft LBYS) Referanslarımız


Daha fazla bilgi ve demo talebiniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.